Kişiler ve Kurullar

Sahibi (Owner)

 1. Prof.Dr. Mahmut ATAY, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Baş Editör (Editor in Chief)

 1. Dr. Öğr.Üyesi Yurdagül ADANALI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyatı Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

Alan Editörleri (Field Editors)

 1. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALTINDİŞ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 2. Dr. Öğr. Üyesi Murat KARADEMİR, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye
 3. Dr. Öğr.Üyesi Yurdagül ADANALI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyatı Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
 4. Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gizem Avcıoğlu, Selçuk Ünv Edebiyat Fak. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 5. Dr. Öğretim Üyesi Döndü ÇAVDAR, Selçuk üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
 6. Arş. Gör. Dr. Nilgün Aydın, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yardımcı Editörler (Assistant Editors)

 1. Dr. Öğr. Üyesi Saliha Defne ERDEM METE, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 2. Arş. Gör. Seçil YÜCEDAĞ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 3. Arş. Gör. Hüseyin ÖZİL, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 4. Arş. Gör. Nuh AKÇAKAYA, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Dil Editörü (Language Editor)

 1. Dr. Öğr. Üyesi Defne Erdem Mete, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yayım Kurulu (Editorial Board)

 1. Prof. Dr. Ayça Berna ÜLKER ERKAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D., Türkiye
 2. Prof. Dr. Ayşe CANATAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,, Türkiye
 3. Prof. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi /Psikoloji Bölümü
 5. Prof. Dr. Doğan Göçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/ Felsefe Bölümü/İzmir
 6. Prof. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye
 7. Prof. Dr. Ferudun ATA, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Türkiye, Türkiye
 8. Prof. Dr. Gisela Prochazka-Eisl, Universität Wien, Institut für Orientalistik, Avusturya
 9. Prof. Dr. Halil Rahman AÇAR, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Felsefe Bölümü
 10. Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM, Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Eğitimin Felsefi, Sosyal Ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı/Ankara
 11. Prof.Dr. Köksal ALVER, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, Türkiye, Türkiye
 12. Prof. Dr. Ömer TURAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Türkiye
 13. Prof. Dr. Veli Urhan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü/Ankara
 14. Doç.Dr. Ahmet Gögercin, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 15. Doç. Dr. İbrahim KUNT, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 16. Associate Prof. Martyn Bone, University of Copenhagen, Department of English, Danimarka
 17. Assistant Prof. Abdelnaser ALJAHANİ, Sultan Qaboos University Faculty of Law, Umman

Danışma Kurulu (Advisory Board)

 1. Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 2. Prof. Dr. Ahmet CUMA, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Türkiye
 3. Prof. Dr. Ahmet Kazım ÜRÜN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Ali TEMİZEL, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 5. Prof. Dr. Bayram Ürekli, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
 6. Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN, University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Culture Studies and Oriental Languages, Norveç
 7. Prof.Dr. Beylü DİKEÇLİGİL, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 8. Prof. Dr. Birsel ORUÇ ASLAN, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
 9. Prof. Dr Burçin EROL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 10. Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
 11. Prof. Dr. Fadıl HOCA, Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi, Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
 12. Prof.Dr. Fehmi EFE, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 13. Prof. Dr. Feridun EMECEN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 14. Prof.Dr. Galip BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 15. Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
 16. Prof. Dr. Kayako HAYASHİ, Tokyo University of Foreign Studies, Japonya
 17. Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 18. Prof.Dr. Mehmet KIRBIYIK, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
 19. Prof.Dr. Mehmet ÖZ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakületesi, Tarih Bölümü, Türkiye
 20. Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 21. Prof. Dr. Nuriye BİLİK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye
 22. Prof. Dr. Osman KUNDURACI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye
 23. Prof. Dr. Ömer BOZKURT, Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin, Türkiye
 24. Prof. Dr. Özden Yalçınkaya Alkar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ,Psikoloji Bölümü, Türkiye
 25. Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü
 26. Prof. Dr. Sait OKUMUŞ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 27. Prof. Dr. Simon J. BRONNER, The Pennsylvania State University, ABD
 28. Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Michigan State University, ABD
 29. Prof.Dr. Tofiq Abdulhasanli, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi/UNEC, Azerbaycan
 30. Prof. Dr. Yunus KOÇ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
 31. Prof. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 32. Prof. Dr. Semra TUNÇ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 33. Doç. Dr. Edith Marianne AMBROS, Universtät Vien, Avusturya
 34. Doç. Dr. Michael R. HESS, Freie Universität Berlin, Almanya
 35. Doç. Dr. Nazan TUTAŞ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 36. Doç. Dr. Recep DURGUN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 37. Dr. Öğr. Üyesi Abdurrazek AHMED, Ezher Üniversitesi, Diller ve Tercüme Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mısır
 38. Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYKAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Türkiye
 39. Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Cahit TOSUN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 40. Dr. Öğr. Üyesi Beyazıt AKMAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye