Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Derginin Kapsamı: 

 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tarih
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Fars Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • Urdu Dili ve Edebiyatı
 • Rus Dili ve Edebiyatı

 

Bölüm Politikaları

Makaleler / Articles

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Tanıtımı & Eleştiri / Book Review & Criticism

Bu bölümde kitap tanıtımları yayınlanacaktır.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviri/Translation

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Yazılar dergimiz otomasyon sistemine üye olunduktan sonra sistem üzerinden editöre gönderilir. Yazılarda  yazarı tanıtan isim ve akademik unvan yer almaz. Dergiye gönderilen makaleler tarafımıza ulaştığı andan itibaren her makaleye bir kod verilir ve makale ön incelemeye alınır. Derginin amacı, kapsamı ve yazım kurallarına uygunluğu açısından  editör/editörler tarafından ön elemeye tâbi tutulan yazılar, bilimsel yönüyle incelenmek ve değerlendirilmek üzere alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir.

Dergimizde çift kör hakemli değerlendirme (double-blind review) sistemi uygulanmaktadır. Gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda hakemlere, makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında ise yazar(lar)a bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazar(lar)ına geri verilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen makaleler ise, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına gönderilir. Yazarlar, hakemlerin ve editörün istek, öneri ve uyarılarını dikkate alırlar; ancak katılmadıkları hususlara ve hakem kararlarına gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda başka bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olduğu durumlarda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Düzeltilmiş metni, belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Editör/Editörler, dizinleme kriterleri gereğince, yayımlanacak yazılarda esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapma yetkisine sahiptir. Hakem görüşleri editörlere son kararı vermede sadece görüş belirtir. Son karar editörlere aittir.

 

Yayın Sıklığı

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi Açık Erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Buna göre;

1-Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan bilimsel makaleler/yazılar tüm kullanıcılar tarafından internet aracılığıyla herhangi bir yasal, malî ve teknik engel/engelleme olmaksızın serbestçe indirilebilir, kullanılabilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taşınabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Ayrıca yazara gerekli atıfı vermek koşuluyla herhangi bir dijital ortamda eserin kopyaları oluşturulabilir, dağıtabilir, kişisel kullanım için bu yayımların sınırlı sayıda basılı kopyaları çoğaltılabilir.

2-Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte hem dergimiz arşivinde (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/issue/archive) hem de arşiv olarak yer aldığımız DergiPark Akademik sisteminde (http://dergipark.gov.tr/sefad/archive)  ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

* Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaz.

 

İntihal Politikası

Dergimiz, akademik çalışmalarda bilimsel etik kurallarına uygunluk ilkesini benimsemiştir. İntihalin önlenmesi için aşağıdaki hususlar uygulanacaktır:

1-Bilimsel çalışmalarda yararlanılan tüm kaynaklar mutlaka belirtilmeli, atıflar doğru ve kaynağa uygun olmalıdır.

2-Yazar, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne göndererek, makalesinin özgün ve bilimsel etik standartlarına uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış yahut yayım aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olur.

3-SEFAD’a gönderilen tüm çalışmalar intihal önleme yazılımı olan iThenticate ile kontrol edilecek ve benzerlik oranı %25 ve üzeri olan makaleler  yazarlara geri gönderilecektir. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi hâlinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.