Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), SÜ Edebiyat Fakültesinin bilimsel yayım organıdır. 1981 yılında yayım hayatına başlamıştır. 15. sayıdan itibaren ulusal hakemli dergi, 35. sayıdan itibaren de uluslararası hakemli dergi statüsünde; haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. SEFAD, nitelikli bilimsel çalışmaları araştırmacıların hizmetine sunarak alanındaki akademik bilgi birikimini artırmayı amaçlamaktadır.

Dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalar, derleme, çeviri ve kitap tanıtımları dergimizin yayım kapsamındadır.

Duyurular

 

42. SAYIMIZ (ARALIK 2019) İÇİN MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN DİKKATİNE

 

* 42. Sayımız (Aralık 2019) için makale kabulüne başlanmıştır. Belirlediğimiz kota doluncaya kadar sayıya makale kabul edilecektir. Belirlenen sayıya ulaşıldıktan sonra gelen makaleler bir sonraki sayımız için değerlendirmeye alınacaktır. 

* Makaleler dergimizin “Yazar Rehberi”nde belirtilen esaslara uygun hazırlanmalıdır. Atıf ve kaynakça yazımında dergimizin kurallarına göre hazırlanmayan makaleler düzeltilmedikçe kabul edilmeyecektir.

* Makalelerle birlikte http://www.ithenticate.com/ sitesinden alınacak benzerlik raporu (hiçbir filtreleme yapılmamalı) da ek dosya olarak yüklenmelidir. (Y. Lisans/Doktora öğrencileri danışmanları aracılığıyla veya herhangi bir öğretim üyesinin hesabı ile  benzerlik raporu alabilirler. Bağlı bulunulan üniversitenin iThenticate aboneliği varsa söz konusu siteden ücretsiz olarak benzerlik raporu alınabilir.)

* Makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register

* Makalelerin yazımında dergimizin şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2019-01-04
 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKS VE VERİ TABANLARI

 

Academic Keys, Acar Index, Arastirmax, ASOS, Cosmos Impact Factor, DOAJ, DRJI, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT.

 
Yayın Tarihi: 2016-05-04
 

DERGİPARK VE DOI NUMARASI TANIMLAMA

 

Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sisteminde arşiv olarak yer almaktadır. 31. sayıdan itibaren yayımlanan her bir makale/yazı için DergiPark aracılığı ile DOI numarası tanımlanmaktadır.

DergiPark sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.
 
Yayın Tarihi: 2016-06-01
 
Daha Fazla Duyuru...

Sayı 40 (2018): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters


Kapak Sayfası