Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), SÜ Edebiyat Fakültesinin bilimsel yayım organıdır. 1981 yılında yayım hayatına başlamıştır. 15. sayıdan itibaren ulusal hakemli dergi, 35. sayıdan itibaren de uluslararası hakemli dergi statüsünde; haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. SEFAD, nitelikli bilimsel çalışmaları araştırmacıların hizmetine sunarak alanındaki akademik bilgi birikimini artırmayı amaçlamaktadır.

Dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalar, derleme, çeviri ve kitap tanıtımları dergimizin yayım kapsamındadır.

Duyurular

 

45. SAYIMIZ (OCAK 2021) İÇİN MAKALE ÇAĞRISI

 

* SEFAD’ın 45. sayısı (2021 Ocak sayısı) için makale kabulüne başlanmıştır. Bu sayı için editörlükçe belirlenen makale sayısına ulaşıldığı takdirde dergi sayfasından duyuru yapılacak ve gelen makaleler bir sonraki sayı kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

* BENZERLİK RAPORU: Makalelerle birlikte http://www.ithenticate.com/ sitesinden alınacak benzerlik raporu (hiçbir filtreleme yapılmamalı) da ek dosya olarak yüklenmelidir. (Y. Lisans/Doktora öğrencileri danışmanları aracılığıyla veya herhangi bir öğretim üyesinin hesabı ile  benzerlik raporu alabilirler. Bağlı bulunulan üniversitenin iThenticate aboneliği varsa söz konusu siteden ücretsiz olarak benzerlik raporu alınabilir.)

* ORCID NUMARASI: Makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register

* MAKALE ŞABLONU: Makalelerin yazımında dergimizin şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.

* APA 6 YAZIM KURALLARI: Başvuruda bulunduğumuz/tarandığımız indekslerin talepleri doğrultusunda ve kaynak göstermede tam standartlaşmasının sağlanabilmesi için 41. sayımızdan itibaren makalelerin APA 6 kurallarına tam olarak uyumu sağlanacaktır. Bu amaçla dergimizin makale yazım kuralları güncellenmiştir. Metin içi göndermelerde ve kaynakça yazımında uyulacak kurallar için dergimizin Yazar Rehberi'ni inceleyiniz. Yazar Rehberi'ni bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2019-05-05
 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKS VE VERİ TABANLARI

 

Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN.

 
Yayın Tarihi: 2016-05-04
 

DERGİPARK VE DOI NUMARASI TANIMLAMA

 

Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sisteminde arşiv olarak yer almaktadır. 31. sayıdan itibaren yayımlanan her bir makale/yazı için DergiPark aracılığı ile DOI numarası tanımlanmaktadır.

DergiPark sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.
 
Yayın Tarihi: 2016-06-01
 
Daha Fazla Duyuru...

Sayı 42 (2019): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters


Kapak Sayfası