Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), SÜ Edebiyat Fakültesinin bilimsel yayım organıdır. 1981 yılında yayım hayatına başlamıştır. 15. sayıdan itibaren ulusal hakemli dergi, 35. sayıdan itibaren de uluslararası hakemli dergi statüsünde; haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. SEFAD, nitelikli bilimsel çalışmaları araştırmacıların hizmetine sunarak alanındaki akademik bilgi birikimini artırmayı amaçlamaktadır.

Dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalar, derleme, çeviri ve kitap tanıtımları dergimizin yayım kapsamındadır.

Duyurular

 

39. SAYIMIZ (HAZİRAN 2018) İÇİN MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN DİKKATİNE

 

* Makale son kabul tarihi 1 Nisan 2018’dir. Ancak bu tarihten önce sonuçlanan makale sayısı belirlediğimiz kotaya ulaşırsa gelen makaleler bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.

* Makaleler dergimizin “Yazar Rehberi”nde belirtilen esaslara uygun hazırlanmalıdır.

* Makalelerle birlikte http://www.ithenticate.com/ sitesinden alınacak benzerlik raporu da ek dosya olarak yüklenmelidir. (Y. Lisans/Doktora öğrencileri danışmanları aracılığıyla söz konusu siteden benzerlik raporu alabilirler.)

* Makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register

* Makalelerin yazımında dergimizin şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2017-12-19
 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKS VE VERİ TABANLARI

 

Academic Keys, Acar Index, ASOS, Cosmos Impact Factor, DOAJ, DRJI, ERIH PLUS, Web of Science (ESCI), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT.

 
Yayın Tarihi: 2016-05-04
 

DERGİPARK VE DOI NUMARASI TANIMLAMA

 

Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sisteminde arşiv olarak yer almaktadır. 31. sayıdan itibaren yayımlanan her bir makale/yazı için DergiPark aracılığı ile DOI numarası tanımlanmaktadır.

DergiPark sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.
 
Yayın Tarihi: 2016-06-01
 
Daha Fazla Duyuru...

Sayı 38 (2017): Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters


Kapak Sayfası